top of page
  • Writer's pictureIulia Blănaru-Maier

Teoria inteligenței multiple

Updated: Jun 22, 2023


teoria inteligenței multiple

Aproape toți ne gândim la conceptul de IQ atunci când se vorbește despre inteligență. Aceasta este de multe ori definită ca potențialul intelectual al unui individ, cu care s-a născut și pe care nu îl poate schimba cu ușurință.


Inteligența mai poate fi definită astfel:

- Capacitatea globală a unui individ de a acționa în mod intenționat, de a gândi rațional și de a se comporta în mod corespunzător;

- Capacitatea de judecată, sens practic și inițiativă a unei persoane;

- Abilitatea de a rezolva probleme sau dificultăți întâmpinate;

- Procesul de stocare, amintire și comparare a informațiilor;

- Procesul de adaptare și răspuns la mediul înconjurător.


Totuși, în ultimii ani au apărut alte concepții cu privire la noțiunea de inteligență. O astfel de concepție a fost propusă în anul 1983 de către psihologul Howard Gardner și a fost numită teoria inteligenței multiple.


Ce este?


Howard Gardner a sugerat ca perspectivele pe care oamenii le aveau în acel moment cu privire la inteligență erau prea limitate. Acesta a afirmat că oamenii nu au doar o capacitate intelectuală, ci mai multe tipuri de inteligență. Astfel, fiecare persoană are diferite modalități de învățare și diferite inteligențe pe care le utilizează în viața de zi cu zi.


Cu ajutorul teoriei inteligenței multiple s-ar putea explica de ce unele persoane învață mai bine prin logică matematică, altele prin lectură și scriere, iar altele prin inteligența kinestezică a corpului. De asemenea, această teorie explică de ce unele persoane se pricep mai bine la a face anumite activități, iar altele nu.


Gardner a introdus inițial 8 tipuri principale de inteligență, fiecare persoană având un anumit procent din fiecare. Totuși, întotdeauna există o inteligență primară care domină.


Aceste tipuri de inteligență sunt următoarele:

- Inteligența verbal-lingvistică;

- Inteligența logico-matematică;

- Inteligența corporal-kinestezică;

- Inteligența vizual-spațială;

- Inteligența interpersonală;

- Inteligența intrapersonală;

- Inteligența naturalistă;

- Inteligența muzicală-ritmică.

Ulterior, Gardner a descris încă un tip de inteligență, adică cea existențială.


Teoria inteligenței multiple are parte atât de o popularitate considerabilă, cât și de critici. În cazul criticilor, se afirmă că teoria lui Gardner despre inteligențe este mult prea largă, cele 8 inteligențe principale descrise de acesta reprezentând pur și simplu talente, trăsături de personalitate și abilități. De asemenea, această teorie suferă și din cauza lipsei de cercetare empirică.


Caracteristici


Fiecare tip de inteligență descrisă de Gardner are propriile sale caracteristici, iar în continuarea articolului acestea sunt prezentate mai detaliat.


Inteligența verbal-lingvistică

Persoanele care dețin acest tip de inteligență controlează foarte bine cuvintele, atât în vorbire, cât și în scriere. În plus, aceste persoane mai au și următoarele caracteristici:

- Capacitatea ridicată de reamintire a informațiilor scrise sau vorbite;

- Dorință și placere de a scrie și citi;

- Abilitați crescute de a avea discursuri persuasive;

- Capacitate crescută de a explica anumite concepte;

- Capacitate crescută de a povesti și de a spune glume.

Cele mai bune opțiuni de carieră pentru aceste persoane sunt reprezentate de:

- Avocat;

- Profesor;

- Jurnalist;

- Scriitor.


Inteligența logico-matematică

Indivizii cu acest tip de inteligență au un raționament extrem de stabil, recunosc ușor tiparele și analizează logic problemele întâlnite. Inteligența logico-matematică se caracterizează prin gândire conceptuală cu privire la numere, legături și tipare. Următoarele caracteristici sunt valabile în cazul persoanelor cu această inteligență:

- Abilități excelente de rezolvare a problemelor;

- Capacitate crescută de a gândi abstract;

- Placere de a efectua diverse experimente științifice;

- Abilitați de rezolvare a unor calcule complexe.

Meseriile cele mai potrivite pentru aceste persoane sunt:

- Cercetători;

- Matematicieni;

- Programatori;

- Ingineri;

- Contabili.


Inteligența corporal-kinestezică

Se consideră ca cei cu acest tip de inteligență au un control fizic foarte bun, dexteritatea lor fiind demnă de invidiat. Persoanele cu inteligență corporal-kinestezică au următoarele caracteristici:

- Sunt bune la practicarea sporturilor și dansurilor;

- Se bucură să creeze lucruri cu propriile mâini;

- Abilități crescute de coordonare fizică.

Dansatorii, constructorii, sculptorii și actorii au, în general, acest tip de inteligență.


Inteligența vizual-spațială

Oamenii care se caracterizează prin inteligență vizual-spațială se orientează ușor în spațiu și cu ajutorul hărților, având o judecată vizuală și spațială foarte bună. Alte caracteristici sunt reprezentate de:

- Placere în a scrie, desena și citi;

- Realizare cu ușurință a jocurilor de tip puzzle;

- Interpretare rapidă a imaginilor, graficelor și diagramelor;

- Placere în a observa desene, picturi și alte arte vizuale;

- Recunoaștere rapidă a tiparelor.

Cele mai potrivite opțiuni de carieră pentru aceste persoane sunt reprezentate de:

- Inginer;

- Artist;

- Arhitect.


Inteligența interpersonală

Persoanele caracterizate de acest tip de inteligență au capacități ridicate de a relaționa și de a se înțelege cu ceilalți. De asemenea, au o capacitare ridicată de a evalua emoțiile, motivațiile, intențiile și dorințele celor din jur. Alte calități ale acestor persoane sunt:

- Eficiență în comunicarea verbală, dar și la cea nonverbală;

- Capacitate ridicată de a crea relații pozitive cu ceilalți;

- Capacitate a vedea situațiile întâlnite din diferite perspective;

- Aptitudini de a rezolva conflictele dintre persoane.

Cu alte cuvinte, o astfel de persoană poate deveni:

- Psiholog;

- Filozof;

- Consilier;

- Agent de vânzări;

- Politician.


Inteligența intrapersonală

Conștientizarea propriilor stări, sentimente și motivații reprezintă calitatea principală a persoanelor încadrate în această categorie. Introspecția și autoevaluarea reprezintă, de asemenea, puncte forte, alături de:

- Capacitatea crescută de analiză;

- Dorință și placere în analizarea teoriilor și ideilor;

- Cunoaștere extrem de bună a propriei persoane.

Potențialele opțiuni de carieră sunt următoarele:

- Filozof;

- Scriitor;

- Teoretician;

- Om de știință.


Inteligența naturalistă

Indivizii cu acest tip de inteligență sunt într-o legătură profundă cu natura, preferă să cultive, să exploreze mediul și să învețe despre alte specii. Cele mai importante domenii pentru aceștia sunt botanica, biologia și zoologia. De asemenea, aceste persoane au o capacitate crescută de a clasifica și cataloga cu ușurință informațiile. Cele mai bune locuri de muncă pentru o astfel de persoană sunt următoarele:

- Biolog;

- Botanist;

- Agricultor;

- Medic veterinar.


Inteligența muzicală-ritmică

Acestor persoane le place foarte mult să cânte, fie cu vocea, fie cu anumite instrumente muzicale. Gândirea lor se bazează pe modele, ritmuri și sunete, înțelegând cu ușurință structurile muzicale, ritmul și notele. Aceste persoane pot reproduce foarte ușor melodii auzite, dar pot chiar să creeze în mod independent muzică. Astfel, putem afirma că o persoană cu acest tip de inteligență poate avea cu ușurință unul dintre următoarele locuri de muncă:

- Profesor de muzică;

- Muzician;

- Compozitor;

- Cântăreț.


Inteligența existențială

Persoanele cu acest tip de inteligență își pun mereu întrebări profunde cu privire la sensul vieții, de ce murim și cum am ajuns pe Pământ. De multe ori, acest tip de inteligență nu se regăsește în clasificări, deoarece este controversată. Filozofii sunt caracterizați adesea de acest tip de inteligență.


Concluzii


Teoria prezentată în acest articol redefinește noțiunea de inteligență și reușește să explice intr-o oarecare măsură de ce suntem diferiți. Astfel, fiecare persoană are mai mult sau mai puțin dintr-un tip de inteligență propus de Gardner. Pentru a descoperi ce tip de inteligență vă caracterizează, dar și pentru a învăța cum să lucrați cu dumneavoastră pentru a o stimula, contactați-mă pentru a stabili o întâlnire.

Comments


bottom of page