top of page
  • Writer's pictureIulia Blănaru-Maier

Terapia centrată pe scheme cognitive

Updated: Jun 22, 2023


terapia centrată pe scheme cognitive

Terapia centrată pe scheme cognitive este o formă inovativă și integrativă de terapie, elaborată de Jeffrey Young și colaboratorii săi, care analizează în detaliu tratamentele și conceptele cognitiv-comportamentale, gestaltiste, constructiviste, psihanalitice și din teoriile atașamentului și ale relațiilor-obiect, într-un model conceptual și terapeutic amplu și unitar. (Young, Klosko și Weishaar, 2015)


     Termenul schemă are o istorie foarte bogată în contextul psihologiei, în special în domeniul dezvoltării cognitive. În acest context, o schemă este un tipar suprapus peste realitate sau peste experiență, care are scopul de a o explica, de a intermedia percepția și de a ghida reacțiile indivizilor. O schemă cognitivă reprezintă o reprezentare abstractă a caracteristicilor distincte ale unui eveniment, un fel de schiță a aspectelor sale proeminente.

     Referindu-ne strict la Terapia centrată pe scheme cognitive, am putea explica schemele ca fiind niște hărți cognitive ce ajută indivizii să interpreteze informațiile din mediul inconjurător și îi ghidează în procesul rezolvării de probleme. Aceste scheme pot fi pozitive sau negative, la fel cum pot juca rol adaptativ sau dezadaptativ dar Jeffrey Young și-a concentrat atenția asupra acelor scheme formate în copilărie și care devin, pe parcursul vieții, dezadaptative.

     Altfel spus, schemele cognitive dezadaptative timpurii sunt “tipare emoționale și cognitive prin care ne autosabotăm, care debutează devreme pe parcursul dezvoltării noastre și se repetă de-a lungul vieții noastre.”

Pentru o evaluare complexă a propriilor tale scheme cognitive dezadaptative, dar și pentru a construi un plan cu ajutorul căruia să “spargem” aceste scheme, te aștept la Cabinet de Fericire.


Young, J., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2015). Terapia centrată pe scheme cognitive: manualul practicianului. Cluj-Napoca: Editura ASCR

コメント


bottom of page